FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही खाता खोल्न बैंक आउने सम्बन्धमा। ७८-७९ 05/11/2022 - 10:31
जिन्सी सामानहरु बरबुझारथ गरि सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा। ७८-७९ 04/21/2022 - 17:45
गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा। ७८-७९ 03/07/2022 - 12:07
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ७८-७९ 02/10/2022 - 13:20
Bid Addendum Notice of MRM/ACHHAM/NCB/W/B/04/2078-079 ७८-७९ 02/08/2022 - 12:28
Bid Addendum Notice of MRM/ACHHAM/NCB/W/B/04/2078-079 ७८-७९ 02/08/2022 - 12:28
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना । ७८-७९ 01/23/2022 - 14:40
Invitation for e- bid of Construction of 15 bed hospital building. ७८-७९ 01/07/2022 - 13:03
Invitation for e-bid of construction and upgrading of Hattikot to Kuskot Rural Road ७८-७९ 12/29/2021 - 11:13
सामुदायिक विद्यालय सबैमा जानकारी। ७८-७९ 12/27/2021 - 11:11

Pages