FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालयको सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा । ७८-७९ 09/02/2021 - 14:12
लेखापरिक्षणका लागि आसय पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा। ७८-७९ 08/25/2021 - 16:22
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना। ७८-७९ 08/25/2021 - 15:35
Invitation for electronic Bids ७८-७९ 08/12/2021 - 12:29
बैठकमा उपस्थीत भै दिने बारे। ७८-७९ 07/16/2021 - 15:13
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। ७७/७८ 07/15/2021 - 13:48
मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । ७८-७९ 06/29/2021 - 12:58 PDF icon मेल्लेख गाउँपालिका आ.व २०७८०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।.pdf
गाउँ सभामा उपस्थिति भई दिने बारे। ७७/७८ 06/22/2021 - 21:31
अति आवश्यक खाद्यान्न खरिद तथा ढुवानीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । ७७/७८ 06/21/2021 - 10:47
अति आवश्यक खाद्यान्न खरिद तथा ढुवानीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । ७७/७८ 06/21/2021 - 10:47

Pages