FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्र.अ बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे(सामुदायिक विधालय सबै मेल्लेख गा.पा) ७७/७८ 02/03/2021 - 11:00
विवरण संकलनको लागि स्वंयसेवक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना। ७७/७८ 01/18/2021 - 11:01
उधम विकास सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे। ७७/७८ 12/15/2020 - 16:16
संक्षिप्त सुचि प्रकाशित गरिएको बारे। ७७/७८ 12/14/2020 - 20:32
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना। ७७/७८ 12/09/2020 - 13:33
फलफुल दशक कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक कृषकहरुमा आवेदन पेश गर्नुहुन सूचना। ७७/७८ 12/09/2020 - 13:27
उधम विकास सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 12/02/2020 - 17:37
आ.व २०७७।०७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम। ७७/७८ 11/18/2020 - 14:45 PDF icon Final.docx 2077-78.pdf
आ.व २०७७।०७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम। ७७/७८ 11/18/2020 - 14:45 PDF icon Final.docx 2077-78.pdf
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे। ७७/७८ 11/09/2020 - 11:24

Pages